นายฒนิจ ด้วงอ่ำหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลครู
นายชัยพร คล้ายกมลครู
นายคมสันต์ เงินอยู่ ครู
นายสมชาย สมัครเขตรการครู
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยครู
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดครูผู้ช่วย
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ครูผู้ช่วย
นายกวิน เพิ่มทวีครูผู้ช่วย
นายยุทธนง พรมบุตรพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายภานุวัตร พูนขวัญครูพิเศษสอน
นายโย สุวรรณโยธีครูพิเศษสอน
นายอภิชัย สิงห์เวียงครูพิเศษสอน