ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพนิดา เงินอยุ่จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน